HADHAKAI FOUNDATION
De vereniging HADHAKAI werd in 2003 opgericht en is sindsdien ook ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 20111178. Hadhakai heeft een vestiging in Ghana welke ook als STICHTING staat geregistreerd. Het doel van Hadhakai is het ondersteunen van wezen en moeders,van wie de kinderen geen toegang tot voldoende eten en goede medische zorg hebben.Sommige van deze kinderen sterven op jonge leeftijd,dit gebeurt op zowel het platteland als in de steden van Ghana.

Als betrokkenen bij deze STICHTING dragen wij bij aan dit doel door ondersteuning te geven aan deze hulpbehoeftigen.​​ Hun verhalen zijn vaak aangrijpend en wij vinden daarom dat we hen niet in de steek moeten laten en doen daarom alles wat in ons macht ligt om ervoor te zorgen dat enkelen  van hen weer terug naar school kunnen. De meeste kinderen zwierven rond op straat,om dat hun ouders vroegtijdig waren gestorven.We hebben kinderen ontmoet die geen hoop meer hebben,die zich moeten afvragen of en hoe vandaag weer een maaltijd krijgen. Zij weten niet wat onderwijs inhoudt,niet omdat zij dat niet willen weten,maar omdat ze zoveel andere zorgen hebben. De meesten hebben hun ouders moeten zien sterven en met deze last op hun schouders moeten zij bij anderen om voedsel bedelen,terwijl kinderen die hun ouders nog wel hebben,naar school gaan als de ouders dat kunnen betalen.

Natuurlijk zou elk kind medisch zorg,een dak boven zijn h​​oofd en op zijn minst een minimum aan onderwijs moeten krijgen, maar helaas is dit voor de meeste wezen niet het geval. Het is niet dat er geen mensen zijn die de kinderen willen helpen,maar de ernst van het lijden wordt niet genoeg kenbaar gemaakt door vooraanstaande personen aan de mensen die willen helpen. Het geven van een donatie om zo een wees te helpen geeft een goed gevoel,want als een wees zulke hulp ontvangt, zal  hij/zij merken dat er mensen zijn die om hem/haar geven en dat is dan een opluchting voor hem/haar. We helpen hen en praten ook met ze zodat wij weten hoe zij zich voelen. Wezen en andere hulpbehoeftigen waarderen hulp vaak. Het gaat daarbij niet alleen over de hulp, maar wat de hulp voor hen betekent. Neem bijvoorbeeld Mansa. Haar moeder stierf vroegtijdig omdat zij de medicijnen die haar waren voorgeschreven niet kon betalen. Daarna zorgde Mansa's vader voor haar, maar een jaar later stierf hij ook omdat hij hartproblemen had. Wij hebben Mansa toen gered en nu gaat het goed met haar op de middelbare school. Zij vertelde ons het volgende: "jullie zorg betekend veel voor me, ik voel me thuis, laat ons alstublieft niet aan ons lot over".

Onze focus ligt nu op Daboya, in het district West-Gonja (wasipe), in Noord-Ghana. Daboya is een landelijk ​​ gebied, waaronder vele kleine dorpen vallen. Wij hebben 250 hectare land van de chief van het gebied, de heer Wasipewura Yaram, kunnen verkrijgen. 50 hectare van die 250 is op een andere locatie, die we gereed aan het maken zijn om er accommodatie en een technische school op te bouwen om de wezen te kunnen onderwijzen. Diegene van de kinderen die andere die onderwijsrichtingen op willen, krijgen ook de kans om dat te doen. De rest van het land, 200 hectare, zal voor agrarisch doeleinden worden ingezet, zodat de moeders hierdoor inkomsten kunnen genereren om voor medische zorg en goede voeding te kunnen zorgen en sterfte op jonge leeftijd kunnen voorkomen.
Wij zijn zeer tegen kinderarbeid en houden de kinderen altijd in de gaten zodat ze niet worden misbruikt.​​      
Daboya
DIT ZIJN ONZE PROJECTEN

​1. De
 kinderen in ons project worden gestimuleerd om zover mogelijk door te leren. Sommigen van hen zitten inmiddels op de middelbare school. We helpen hen om zo ver mogelijk door te leren.

2. We maken het stuk land gereed om er accommodatie op te kunnen bouwen voor de jongere wezen. Op dit moment plaatsen we hen bij pleegouders,waarbij wij de pleegouders financiëel  ondersteunen. De beschikking over accommodatie zal de leefomstandigheden van de wezen verbeteren. Daarnaast kunnen wij gemakkelijker toezicht houden op diverse zaken. Wij werken op dit moment aan de realisatie van de accommodatie.

3. De technische school is het volgende agendapunt. We zullen een deel van het land gereedmaken zodat we een goede technisch school op kunnen zetten.Deze zal een opleidingscentrum worden  voor wezen en kansarme kinderen die het leuk lijkt om iets met techniek te gaan doen. Diegenen die een andere richting willen kiezen, zullen de mogelijkheid krijgen om dat te doen.

4. We zijn ook bezig met de andere 200 hectare grond, die voorbestemd is voor landbouw, zodat er werk wordt gecreëerd voor kansarme moeders en ze een inkomen hebben en daardoor beter voor hun kinderen kunnen zorgen en zo kindersterfte  kunnen voorkomen. De winst die wordt gemaakt uit de boederijen zal worden besteed aan goede medisch zorg, voedsel, kleding, schoolspullen en andere benodigdheden voor de kinderen in het weeshuis.
¨
5. Het project behelst een speeltuin,bibliotheek,en andere essentiële benodigdheden voor de kinderen.​​ We zullen in samenspraak  met medisch professionals informatie aan families verstrekken over ziektes, zodat de gezinnen zich bewust worden van ziektepreventie.Wij zijn zeer tegen kinderarbeid en houden de kinderen altijd in de gaten zodat ze niet worden misbruikt.
​​​​​We zijn al een heel eind op weg en we willen u uitnodigen om ons te helpen zodat  we samen deze onschuldige kinderen weer hoop kunnen geven. In het Noorden van Ghana sterven veel kinderen op jonge leeftijd door de volgende oorzaken:

ziektes als malaria,buiktyfus en andere daar aan gerelateerde ziekten, maar ook door honger en ondervoeding. Door de stappen die we hebben genomen, kan deze situatie worden voorkomen en hebben we hoop gegeven aan kinderen en moeders die alle hoop hadden verloren.
Elke bijdrage die u kunt missen,hoe klein ook, kan levens redden en ervoor zorgen dat het leven van een wees verbetert.

KLIK HIER om contact met ons op te nemen.​​​​​  


​​


​   ​​ ​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Daboya is de bekendste van alle Fugu-weversdorpen in Ghana, waar jurken en andere kleding voor zowel dagelijks gebruik als speciale gelegenheden wordt gemaakt. Net zoals bij Kente wordt de stof met de hand gewoven, maar de stroken zijn minder breed dan de geometrische patronen op Kente-stof. Slechts enkele mannen zijn betrokken bij Fugu-weven, ze verdienen er erg weinig mee en de meeste families hebben dagelijks grote moeite om elke dag een maaltijd te bekostigen.
​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​Het spinnen van katoen wordt in Ghana niet vaak meer gedaan,​​​​​​​​​​​​​​​​ maar de oudere vrouwen in Daboya houden deze traditie in ere. Na het spinnen verkopen ze het eindproduct voor een klein beetje geld aan de wevers, die er daarna mee gaan weven. De mannen doen dan het verfproces om het katoen in verschillende kleuren te werven voordat het materiaal het weefproces in gaat. Het proces duurt erg lang en brengt erg weinig op voor sommige van de mannen die opgeleid zijn als

​katoenverver.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aan de andere kant zijn erg ook kleine boeren die akkerbouw bedrijven tijdens het regenseizoen, waarna ze een gedeelte van de oogst bewaren om te eten tot aan het volgende seizoen. Soms brengt de oogst weinig op omdat ze alles op hun boerderij zonder machines moeten doen. Ze kunnen slechts een heel klein gedeelte van hun oogst voor zichzelf houden. In de meeste gevallen is dat niet genoeg voor een heel seizoen. Ze worden kwetsbaar waneer ze een ziekte oplopen, want ze kunnen de medicijnen die hen dan worden voorgeschreven niet betalen.
Het dorp ligt op ongeveer 36 kilometer afstand van Tamale, de hoofdstad van de regio Noord-Ghana.​​  ​​​​​​​​​​​​​   

​​